Vytvorenie nového účtu

Portál je prístupný výlučne kňazom, diakonom, misionárom, prekladateľom textov. Pri registrácii uvádzajte pravdivé informácie. Homílie nie sú verejne prístupné pre ochranu autorských práv.

Podmienky využívania portálu

Užívateľom portálu homilie.eu sa rozumie osoba, ktorá sa na portáli zaregistrovala, a aj každá osoba, ktorá portál jednorazovo navštívi. Registrovaný užívateľ získava prístup do všetkých častí obsiahnutých v portáli. Pri zakladaní účtu sa užívateľ zaväzuje uviesť pravdivé, presné a úplné informácie požadované portálom.

Registrácia nového užívateľa:

Kňazi a trvalí diakoni: 2 svoje homílie alebo 5€ (na rok)

Homílie pošlite na e-mailovou adresu: [email protected]

Autorom homílií musí byť kňaz, ktorý žiada o registráciu alebo predĺženie platnosti účtu na portáli. Diakoni, ktorí sa pripravujú na prijatie kňazského svätenia, majú aktiváciu účtu zadarmo na jeden rok. Misionári, spolupracovníci a prekladatelia textov majú prístup bez obmedzenia.

Predĺženie alebo obnovenie aktivácie účtu na jeden rok: 2 homílie alebo 5€:

Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie. Nedopusť, aby sa to stalo aj tebe!

bl. Carlo Acutis

Úryvek

Homilie čítanie

Homilie

Zaregistrujte sa a získajte prístup k tisícom homílií

Každý registrovaný člen získa prístup k homíliám, vrátane možnosti prispieť svojimi vlastnými textami.

Vytvoriť účet Viac informácií
Zaregistrujte se