Homiletický web pro kněze homilie.eu

Homiletický web, který má pomoci kněžím a hlasatelům Božího Slova najít správné myšlenky v předávání živého Božího slova lidem dnešní doby.

Vytvořit účet Číst texty
Homiletický web pro kněze
Posunout dolů
Homiletický web pro kněze

Slovo úvodem

Homilie, kázání, slavnostní řeč náboženské povahy, jestliže bývá zaznamenána, je dílem kazatele. Pokud jsou tyto texty verbalizovány, stávají se majetkem jiného kazatele a jeho posluchačů. Proto se domnívám, že veškeré reprodukování je vlastnictvím, které může sloužit celé církvi. Opravdový život kázání se naplňuje teprve ve verbální praxi. Zápis kázání je pouze nástrojem majícím zaznamenat sdělení a pomáhajícím přenést psaný text do řeči ... více

Vytvořit účet Číst texty

Slovo na den

Homílie

Homílie

Je dobré nedělat nic zlého, ale je zlé nekonat nic dobrého.

sv. Alberto Hurtado, SJ

Úryvek

Homilie čtení

Homilie

Zaregistrujte se a získejte přístup k tisícům homílií

Každý registrovaný člen získá přístup ke všem homíliím včetně možnosti přispět svými vlastními texty.

Vytvořit účet Více informací
Zaregistrujte se