Vo večnej pamiatke ▪ 1999

Vo večnej pamiatke ▪ František Dancák 01
Autor: P. František Dancák | Archieparchia Presoviensis Zdroj: © Vo večnej pamiatke | Vydavateľstvo Petra | Prešov 1999 Datum napsání: 01.06.1999